Svet KS

Organ Krajevne skupnosti Nova Gorica je Svet krajevne skupnosti, ki šteje 13 članov. Krajani volijo člane sveta v 8 volilnih enotah, ki so oblikovane tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev oziroma delov krajevne skupnosti.


Volilne enote so:

 • volilna enota Nova Gorica - Grčna                                        
 • volilna enota Nova Gorica - Vetrišče
 • volilna enota Nova Gorica - naselje Pristava
 • volilna enota Nova Gorica - Center
 • volilna enota Nova Gorica - Športni park
 • volilna enota Nova Gorica - Ledine
 • volilna enota Nova Gorica - Kotlarna
 • volilna enota Nova Gorica - Sever

 

Na volitvah 5. oktobra 2014 so bili v Svet Krajevne skupnosti Nova Gorica izvoljeni:

 • Iztok Nemec, Gortanova ulica 30, Nova Gorica - član sveta KS
 • Miloš Lozič, Vojkova cesta 105 B, Nova Gorica - član sveta KS
 • Peter Šfiligoj, Kostanjeviška cesta 14, Pristava - član sveta KS
 • Neli Skočaj, Kidričeva  32 A, Nova Gorica - član sveta KS
 • Igor Vidmar, Kidričeva 32 B, Nova Gorica - član sveta KS
 • Gregor Humar, Prvomajska ulica 23, Nova Gorica - predsednik sveta KS
 • Vesna Vitez, Prešernova ulica 10, Nova Gorica - član sveta KS
 • Ingrid Černe, Prvomajska ulica 100, Nova Gorica - član sveta KS
 • Martina Murovec, Ulica Ivana Regenta 11, Nova Gorica - član sveta KS
 • Matej Peršič, Ulica Gradnikove brigade 9, Nova Gorica - član sveta KS
 • Mateja Humar, Cankarjeva ulica 76, Nova Gorica - član sveta KS
 • Jernej Podgornik, Ulica XXX. divizije 15 C, Nova Gorica - član sveta KS

Aktualno

ar©tur