novice

Oddaja prostorov v uporabo

datum: 20.04.2016

kategorija: novice

KS Nova Gorica v skladu s Pravilnikom in cenikom oddaja v uporabo prostore na Erjavčevi 4.

V primeru, da se izkaže, da bi stranka želela uporabljati prostor več časa, smo zavezani k uporabi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, št. 42/2012, št. 24/2013)

Pravilnik o uporabi prostorov

Cenik

Vloga.pdf

Aktualno

ar©tur