Predstavitev

Nova Gorica je mlajše slovensko mesto. Zasnovano je kot park z velikimi nasadi vrtnic, med stanovanjskimi bloki pa so posajena številna drevesa in grmovnice. Mlado mesto se ne more ponašati s posebno kulturno dediščino, saj je najstarejša stavba v novogoriškem mestnem kompleksu železniška postaja, zgrajena leta 1906, sočasno z bohinjsko progo.

10408042 585592081572289 2284331424822152504 n

Ime novega naselja Nova Gorica se je prvič uradno pojavilo, dne 7. 11. 1949, ko je Prezidij Ljudske skupščine LRS določil, da je naselje Nova Gorica sestavni del okraja Solkan. Kot mesto in sedež občine pa je Nova Gorica postala šele 18. 4. 1952, ko je Ljudska skupščina LRS sprejela zakon o razdelitvi republike na mesta, okraje in občine.

Krajevna skupnost Nova Gorica obsega območje naselji Nova Gorica in Pristava. Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2022 šteje 13 274 prebivalcev (Nova Gorica 12 892, Pristava 382). Kot ožji del občine je organizirana v Mestni občini Nova Gorica. Je pravna oseba. Ima svoj račun in dela v okviru pooblastil, ki so določene v statutu Mestne občine Nova Gorica in Odloku o organiziranju in delovanju Krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica. Po Zakonu o lokalni samoupravi krajevna skupnost ni več nosilec lokalne samouprave, temveč je organizacijski del občine, ki po pooblastilu občinskega sveta opravlja določene naloge, za katere je po zakonu zadolžena občina. Občina lahko izkoristi potencial ožjih skupnosti in na ta način odločanje o lokalnih zadevah ožjega pomena približa ljudem. Krajevna skupnost Nova Gorica sodeluje s službami pri Mestni občini Nova Gorica in daje pobude in predloge za urejanje vprašanj, ki se nanašajo na mesto Nova Gorica in naselje Pristava.

predstavitev

Aktualno

ar©tur