Svet KS

Organ Krajevne skupnosti Nova Gorica je Svet krajevne skupnosti, ki šteje 13 članov. Krajani volijo člane sveta v 8 volilnih enotah, ki so oblikovane tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev oziroma delov krajevne skupnosti.


Volilne enote so:

 • volilna enota Nova Gorica - Grčna, 1 član                                       
 • volilna enota Nova Gorica - Vetrišče, 1 član
 • volilna enota Nova Gorica - naselje Pristava, 1 član
 • volilna enota Nova Gorica - Center, 2 člana
 • volilna enota Nova Gorica - Športni park, 2 člana
 • volilna enota Nova Gorica - Ledine, 2 člana
 • volilna enota Nova Gorica - Kotlarna, 2 člana
 • volilna enota Nova Gorica - Sever, 2 člana

 

Na volitvah 18. novembra 2018 so bili v Svet Krajevne skupnosti Nova Gorica izvoljeni:

 • IZTOK NEMEC, Gortanova ulica 30
 • ALDO VUGA, Lemutova ulica 4
 • JELKO VALENČAK, Pristava, Kostanjeviška cesta 24
 • DOMEN MOZETIČ, Delpinova ulica 18 C, 15.9.2020 - prenehanje funkcije zaradi nezdružljivosti (19.čl, 2. ods. Zakon o lokalni samoupravi)
 • NELI SKOČAJ, Kidričeva ulica 32 A
 • KATARINA STROSAR, Rutarjeva ulica 8
 • GREGOR MOZETIČ, Erjavčeva ulica 5
 • INGRID ČERNE, Prvomajska ulica 100
 • SLAVKO ŠIRCA, Ledine 143
 • KARMEN HUMAR, Cankarjeva ulica 16
 • OTON MOZETIČ, Ulica Gradnikove brigade 23, predsednik Sveta KS Nova Gorica
 • MATEJA HUMAR, Cankarjeva ulica 76
 • VALTER ADAMIČ, Ulica Gradnikove brigade 57

 

Mandat 2014-2018.pdf

Zapisniki sej sveta KS

Aktualno

ar©tur