Svet KS

Organ Krajevne skupnosti Nova Gorica je Svet krajevne skupnosti, ki šteje 13 članov. Krajani volijo člane sveta v 8 volilnih enotah, ki so oblikovane tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev oziroma delov krajevne skupnosti.


Volilne enote so:

  • volilna enota Nova Gorica - Grčna, 1 član                                       
  • volilna enota Nova Gorica - Vetrišče, 1 član
  • volilna enota Nova Gorica - naselje Pristava, 1 član
  • volilna enota Nova Gorica - Center, 2 člana
  • volilna enota Nova Gorica - Športni park, 2 člana
  • volilna enota Nova Gorica - Ledine, 2 člana
  • volilna enota Nova Gorica - Kotlarna, 2 člana
  • volilna enota Nova Gorica - Sever, 2 člana

 

Na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 so bili v Svet Krajevne skupnosti Nova Gorica izvoljeni:

IZTOK NEMEC, Gortanova ulica 30

SANJA MARKOČIČ, Vetrišče 18

RADOVAN LIČEN, Pristava, Ulica Sergeja Mašere 15

BOJAN HORVAT, Gregorčičeva ulica 14 A

NELI SKOČAJ, Kidričeva ulica 32 A

GREGOR HUMAR, Prvomajska ulica 23, predsednik Sveta KS Nova Gorica

VESNA VITEZ, Prešernova ulica 10

INGRID ČERNE, Prvomajska ulica 100

DARIJA BRATINA, Ledine 8

IRENA JEVŠČEK, Cankarjeva ulica 40

OTON MOZETIČ, Ulica Gradnikove brigade 23

MATEJA HUMAR, Cankarjeva ulica 76

VALTER ADAMIČ, Ulica Gradnikove brigade 57

 

Mandat 2018-2022.pdf

Mandat 2014-2018.pdf

Zapisniki sej sveta KS

Aktualno

ar©tur