novice

Začetek del za prestavitev plinovoda na Prvomajski ulici v Novi Gorici

datum: 21.12.2016

kategorija: novice

Na spletni strani Mestne občine je objavljena informacija:

Datum: 20.12.2016 Vir: Mestna občina Nova Gorica Rubrika: Sporočilo za javnost  

Mestna občina Nova Gorica je v okviru projekta Preprečevanje degradacije centralnih površin Nove Gorice začela z investicijo izgradnje odvodnika ZBDVs v Sočo – 1. faza, ki obsega več sklopov tudi z namenom, da bi bila dela čim manj moteča. V prvem sklopu se izvaja prestavitev plinovoda v Prvomajski ulici, in sicer od križišča z Rejčevo ulico do obstoječe plinske postaje na lokaciji med Gostolom in Lavričevo ulico. Izbrani izvajalec del, družba Hidrotehnik d.d. Ljubljana, je bila v delo uvedena 30. novembra 2016 in že izvaja pripravljalna dela. Fizično se bodo dela na Prvomajski ulici začela izvajati januarja 2017, ko bo urejena tudi polovična zapora cestišča.  Zagotovo je vsaka gradnja za prebivalce moteča, vendar bomo s celovito prenovo izboljšali bivalno okolje, poplavno in prometno varnost. Dela bodo po pogodbi zaključena v marcu 2017.

Gradbišče bo urejeno izključno za namen prestavitve plinovoda in v tej fazi ne vključuje izgradnje odvodnika in obnove magistralnega vodovoda.

Za dodatne informacijo lahko pokličete Projektno pisarno Mestne občine Nova Gorica, skrbnica projekta je gospa Darja Anzeljc, tel. (05) 33 50 132, oziroma tajništvo Projektne pisarne na tel.  (05) 33 50 171.