novice

Osnutek Sprememb in dopolnitev 5. OPN MO Nova Gorica

datum: 09.06.2017

kategorija: novice

 

Seznanjamo vas z razgrnitvijo

tekst za oglasno desko na KS o sklepu SD OPN_5.pdf

Popravek sklepa o sprejetju stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopol.osnutka Sprem.pdf

Aktualno

ar©tur