novice

Vrednotenje nepremičnin

datum: 27.09.2019

kategorija: novice

Spoštovani,

Na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je Mestna občina Nova Gorica zavezana opraviti javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.
 

Množično vrednotenje nepremičnin predpisuje Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19), ki ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčevanja in druge javne namene določene z zakonom. Geodetska uprava Republike Slovenije je tako na podlagi zakona pripravila modele množičnega vrednotenja nepremičnin.

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem ocenjevanja vrednosti nepremičnin na podlagi modelov množičnega vrednotenja in podatkov o nepremičninah, ki so vpisani v uradne evidence. Modeli vrednotenja so pravila, zapisana v obliki tabel, vrednostnih con, enačb ipd., ki določajo, katere lastnosti nepremičnine vplivajo na njeno posplošeno vrednost in v kakšni meri. V modelih so zajete še velikosti nepremičnin, starost stavb in vsi drugi dejavniki, ki preverjeno vplivajo na dejansko tržno ceno.
 

Vrednotenje nepremičnin.pdf

Aktualno

ar©tur