novice

Parkirna politika V MONG

datum: 10.12.2020

kategorija: novice

 

Kako lahko skupaj rešimo težave s parkiranjem

Mestna občina Nova Gorica pripravlja parkirno politiko

Mestna občina Nova Gorica je začela s pripravo parkirne politike. Ta bo vsebovala sveženj ukrepov za različna parkirišča v Kromberku, Novi Gorici, Rožni Dolini in Solkanu. Ukrepi bodo temeljili na podatkih o zasedenosti parkirišč, oblikovani pa bodo skupaj z vami, prebivalci.

S parkiranjem je marsikje težava. V središču Nove Gorice je pogosto težko dobiti prosto parkirno mesto, avtomobilov je veliko, in včasih so parkirani vse do vhodov. Že zdaj vemo, da so nekatera parkirišča povsem polna, medtem ko je na drugih vedno prosto mesto. Hkrati se zelo veliko poti, ki so krajše od kilometra ali dveh, opravi z avtomobilom. Tudi to prispeva k težavam s parkiranjem.

Težave s parkiranjem lahko rešimo na več načinov. Lahko zgradimo več parkirišč. A ker je prostor omejen, to praviloma pomeni manj pločnikov, kolesarskih stez in javnega prostora. Zato postaneta hoja in kolesarjenje manj prijetna, kar pomeni, da se še več ljudi vozi z avtom, in tako so tudi nova parkirišča kmalu zasedena. Druga možnost je, da zmanjšamo povpraševanje po parkiriščih, torej da zmanjšamo število avtomobilov, ki iščejo parkirno mesto. To dosežemo tako, da poskrbimo, da ima več ljudi možnost priti v mesto peš in s kolesom. Tisti, ki pridejo z avtomobilom, pa hitro najdejo prosto parkirno mesto.

Težav s parkiranjem se ne da rešiti brez vizije, kakšno mesto bi radi imeli. Četudi je režim spremenjen le na nekaj parkiriščih, morajo biti spremembe usklajene med seboj in s cilji parkirne politike in Celostne prometne strategije. Priprava parkirne politike ni prvi korak novogoriške občine v reševanju težav s parkiranjem. S tem se občina že nekaj časa ukvarja. Za razliko od prejšnjih ukrepov pa gre pri parkirni politiki za celovit pristop. Predvideval bo množico usklajenih ukrepov, ki bodo utemeljeni na aktualnih podatkih o zasedenosti parkirišč in bodo usklajeni z ljudmi.

Z analizo zasedenosti parkirišč bi že začeli, vendar v obdobju trajanja ukrepov za zajezitev epidemije to nima smisla, saj nas zanima zasedenost v normalnih pogojih. Zato bomo z izvedbo analize počakali na konec ukrepov. Kar pa ne pomeni, da še nismo začeli pridobivati podatkov o parkiranju v Mestni občini Nova Gorica . Opravljamo pogovore z redarsko službo, predstavniki gospodarstva, javne uprave in drugimi ključnimi akterji. Izvedli smo spletno javno razpravo, v tem trenutku pa je za vas odprta spletna anketa, ki jo najdete na povezavi http://mpt.link/parkiranjemong. Ko bo epidemiološka situacija omogočala, pa boste lahko anketo rešili tudi v mobilnostnem centru, ki je v prostorih nekdanje Manufakturine prodajalne Street One.

Ker ste v Mestni občini Nova Gorica v prvi vrsti prebivalci, je zelo pomembno, da pri pripravi parkirne politike sodelujete. Vi najbolje veste, kje na širšem območju mesta prihaja do težav, kakšne so in v katerem delu dneva se pojavljajo.

Za več informacij spremljajte spletno stran in Facebook stran Mestne občine Nova Gorica, če pa bi želeli zastaviti vprašanje pripravljavcem parkirne politike, pa je za vas odprt e-naslov parkiranje@ipop.si.

S postopkom priprave parkirne politike novogoriška občina sodeluje z IPoP – Inštitutom za politike prostora in Ljubljanskim urbanističnim zavodom (LUZ).

 

 

Aktualno

ar©tur