Wi Fi točke

Brezžični dostop do interneta

wlan.novagorica.eu je skupek brezžčnih točk, ki vam omogočajo brezplačen dostop do interneta. Omrežje se oglašuje (SSID) z imenom wlan.novagorica.eu. Omrežne nastavitve se bodo ob priklopu na omrežje samodejno nastavile. 

Ažuren seznam točk si lahko ogledate:

http://wlan.novagorica.eu/to269ke--hotspots.html

Aktualno

ar©tur